(2015) Idee 2: De slag om duurzame energie

idee2—2015—internet.inddWindmolens, zonnepanelen en CO2-opslag: de duurzame energietransitie lijkt vooral een technisch vraagstuk. Maar dat is het zeker niet. Elke transitie brengt politieke strijd, onenigheid, destabilisatie en onzekerheid met zich mee. Dit zomernummer van de Idee gaat over de slag om duurzame energie en schetst hoe een sociaal-liberale energietransitie eruit zou kunnen zien. Het gaat om de vraag over de wereld waarin we eigenlijk willen leven, en welke waarden we daarbij belangrijk vinden. We kijken dus onder meer naar de politiek achter de duurzame energietransitie. Volgens onderzoekers Rick Bosman en Derk Loorbach wordt dit een slagveld, omdat oude en nieuwe belangen botsen. Jan Terlouw ziet voor iedereen, van burger tot bedrijfsleven, een rol weggelegd in de duurzame energietransitie. Ook de D66 senator Alexander Rinnooy Kan doet een duit in het zakje met zijn column 'Over het land dat de windmolen uitvond'. Vervolgens pleit Stientje van Veldhoven in haar artikel voor ‘meer ruimte voor besparing en groene stroom’. Ook discussiëren het wetenschappelijk bureau van de GroenLinks, Bureau De Helling,  en de Van Mierlo Stichting over voor hen belangrijke waarden. Dat bij D66 het vrije individu centraal staat, betekent niet dat 'groen' daar ondergeschikt aan is. Lees hier de briefwisseling. Daarnaast komt in dit nummer een andere politieke discussie aan bod; Coen Brummer en Abele Kamminga plaatsen kritische kanttekeningen bij het principe van het basisinkomen. ‘Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar ook een bijdrage aan leveren – dat is rechtvaardig. Een basisinkomen zet dit principe op zijn kop en biedt rechten zonder plichten,’ schrijven ze. Tot slot stelt politicoloog en Van Mierlo Stichting-spreker Wouter Saes het probleem van de ministeriële verantwoordelijkheid aan de kaak. In elke Idee wordt ook een D66-politicus, actief op verschillende politieke niveaus – Europees, nationaal, regionaal en lokaal – over hun sociaal-liberale mens- en wereldbeeld geïnterviewd. De tweede politicus in deze reeks: Europarlementariër Marietje Schaake. Losse nummers van de Idee zijn te koop via Magazine.nu. Mocht u een abonnement op de Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].