(2015) Idee 1: Alles Flex?

idee1ÔÇö2015[voorzijde]Steeds meer mensen hebben “flexibel werk”. Maar heeft flex ook echt de toekomst? Het voorjaarsnummer van de Idee gaat in op deze vraag. Met onder andere: arbeidseconoom Ronald Dekker (Universiteit Tilburg) over de (niet in de werkelijkheid) bestaande voordelen van flexibilisering en de eerste column van de hand van onze nieuwe vaste columnist Alexander Rinnooy Kan over de wonderlijke spagaat van werk in Nederland. Verder kunt u een interview met Eerste Kamerlid Annelien Bredenoord lezen. En klimmen wetenschappelijk directeur van de Van Mierlo Stichting Frank van Mil en wetenschappelijk directeur van de Teldersstichting Patrick van Schie in de pen om hun mening te geven over sociaal-liberalisme. Lees hier hun pennenstrijd. Losse nummers van Idee zijn te koop via Magzine.nu. Mocht u een abonnement op Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].