(2014) Idee 6: A Divided World

Voorkant Idee 6Piketty’s formule ‘R>G’ heeft het debat rondom ongelijkheid doen losbarsten. Is er sprake van een groeiende kloof tussen rijk en arm? Hoe kijken (sociaal-)liberalen aan tegen ongelijkheid? Vragen waarop niet een eenduidig antwoord is te geven. In deze Engelstalige editie van de Idee wordt een kritische blik geworpen op het grensoverschrijdende thema van sociaal-economische ongelijkheid. Aan de hand van het werk van Piketty kijkt economisch geograaf Ton van Rietbergen naar de vraag: waarom is ongelijkheid eigenlijk een probleem? Verder lijkt ongelijkheid vooral voor (sociaal-)liberalen een lastig onderwerp te zijn. Waarom? Volgens politiek filosoof Rutger Claassen ligt dit aan de spanning tussen positieve en negatieve vrijheid. Econoom Mark Sanders kijkt bij deze vraag naar het liberale ideaal van meritocratie. Staan verdiensten nog wel in verhouding tot hun beloning? Losse nummers van Idee zijn te koop via Magzine.nu. Mocht u een abonnement op Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].