(2014) Idee 5: Lokaal aan de macht

Idee5 voorkantMet de decentralisatie die in 2015 van start gaat in het vooruitzicht, neemt de aandacht voor de lokale bestuurslagen toe. De decentralisatie, waarmee het takenpakket van de gemeenten wordt uitgebreid, roept veel vragen op. Hebben de gemeenten voldoende slagkracht? Leidt de decentralisatie tot meer regionale samenwerking, of op de lange termijn zelfs tot opschaling? En hoe verhoudt de slagkracht zich tot de legitimiteit van de bestuurslaag? Dit zijn vragen die gelden voor de –gepercipieerde – machtsverschuivingen van nationaal naar regionaal niveau, maar ook van nationaal naar Europees niveau. Onduidelijkheid op het gebied van samenwerking en over de rol van maatschappelijke actoren en burgers wekken spanningen op. Ook is er een gebrekkig idee over de subsidiariteit. Tegenover de slagkracht die wordt gevraagd van gemeenten en Europa staat een democratische legitimiteit van de verschillende bestuurslagen die steeds verder onder druk komt te staan. In deze Idee over “Lokaal aan de macht” onder meer een bijdrage van Ivo Thonon en Klaartje Peters over lokale macht. Is deze in de lift of in de knel? Daarnaast ook een beschouwing van Gert Oostindie over decentralisatie overzee. Hoe gaan de bijzondere gemeenten zoals Bonaire om met de veranderingen op het gebied van lokaal bestuur? Verder vertelt Jieskje Hollander over de gevolgen van de decentralisaties voor de toekomst van de Nederlandse democratie. Idee-columnist en Tweede Kamerlid Kees Verhoeven schrijft in zijn column 'Democratiseer de decentralisatie'  over het belang van democratie bij de aankomende decentralisaties. Losse nummers van Idee zijn te koop via Magzine.nu. Mocht u een abonnement op Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].