(2014) Idee 3: Meerderheid, minderheid

IdeearchiefDe termen ‘meerderheid’ en ‘minderheid’ lijken het debat vaak te versimpelen. Maar is dat wel zo? In het denken in deze termen ligt al snel een schijndichotomie op de loer. Maar vaststellen van deze groepen is mogelijk op basis van verschillende uitgangspunten, wat ook tot totaal verschillende verhoudingen leidt. Meerderheden en minderheden zien er binnen economie, etniciteit, religie en politiek allemaal anders uit. In deze Idee wordt stilgestaan bij het denken in termen van meerderheden en minderheden. Wat is de rol van de media bij het ontstaan ervan? Is er sprake van willekeur? Besluit de meerderheid wel daadwerkelijk? En wat is eigenlijk de plek van het individu? Is daar wel ruimte voor als we denken in meerderheden en minderheden? Enkele artikelen in dit nummer: 'Meerderheden, minderheden en individuen' door hoogleraar migratiestudies Han Entzinger, 'Worden zoals wij' door historicus Bram Mellink en 'Afwijkende meningen in de media' door hoogleraar communicatiewetenschap Rens Vliegenthart. In dit nummer van de Idee is tot onze spijt een artikel verschenen van Melvin Schut dat niet finaal door hem was geautoriseerd. U kunt hier de juiste versie lezen. Losse nummers van Idee zijn te koop via Magzine.nu. Mocht u een abonnement op Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].