Uitgeest

“Bouwen voor
de toekomst”

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet op het gebied van woningbouw. Maar het is niet genoeg. Er zal slim gebouwd moeten worden voor jongeren én ouderen.