Unilocatie in Steenwijkerland in politieke markt besproken

Een unilocatie in Steenwijkerland voor het voortgezet onderwijs. Dat is al lange tijd de inzet van D66. Daarom ook bij D66 teleurstelling vorig jaar juni toen niemand met onze motie meeging voor de unilocatie en ook werd het amendement in november hierover weggestemd. Onze inzet is wel duidelijk én consistent.

Inzetten op goed onderwijs.

Het beste onderwijs. En zo onze kinderen meer kansen te bieden voor de toekomst. We kunnen star vasthouden aan een minder goed plan of nu een goede afweging maken. En ja, dat kost soms meer. Soms, bij de unilocatie niet. Het onderzoeksrapport laat zien dat dat dit zelfs de betere en goedkopere oplossing is. Van de wethouder zullen we straks vast horen dat het meer geld kost en dat het wellicht onverstandig is om te doen. Maar in het door het college voorgestelde twee-locatie-model, is nog geen rekening gehouden met de renovatie over 20 jaar. Haal je die kosten naar voren, ben je nu goedkoper uit met een unilocatie in Steenwijkerland.

Inwoners worden niet gehoord door college

Ook constateren we dat inwoners wederom door het college worden vergeten. We hebben vanavond daar insprekers over gehoord. Waarom gaat het steeds mis bij u om de inwoners goed te informeren?

Dan is er het voorstel om een drie-verdiepings-tellende verbouwing op locatie Eekeringe en daarbij locatie Avanty aankopen als derde onderwijslocatie. Een derde locatie, want dit wordt een apart en los schoolgebouw. Is dit wat we als raad moet willen?

Onzekerheid voor
RTV SLOS

Ook moet met deze plannen de SLOS verhuizen, maar er is niet nagedacht over een geschikte locatie of laat staan over de forse kosten die dit met zich meebrengt.

En ook moet het praktijkonderwijs volgens dit plan ondergebracht worden aan de Oostwijkstraat, maar er is onvoldoende ruimte om goed praktijkonderwijs te geven.

Situatietekening van een unilocatie aan de Lijsterbesstraat Beeld: Gemeente Steenwijkerland

Meer bewustwording
in de raad nu

Gelukkig lijkt in deze raad de bewustwording te groeien en dat we nu voor een belangrijke keuze staan: hoe ga je het voortgezet onderwijs de komende 40 jaar inrichten. PvdA met het CDA verzochten om dit te onderzoeken en verder uit te werken. Het rapport van HEVO is dan ook duidelijk over het beste scenario voor het voortgezet onderwijs. De eerste zin de conclusie zegt het volgende: “Op basis van dit scenario-onderzoek wordt geadviseerd om in te zetten op de ontwikkeling van het unilocatie-model.”

Het onderwijs verdient visie en vooruitstrevendheid.

Gelukkig lijkt in deze raad de bewustwording te groeien en dat we nu We zijn daarom blij dat wethouder Jongman eindelijk lef heeft getoond en zich al wel vóór een unilocatie in Steenwijkerland heeft uitgesproken.

Wellicht dat we onze motie maar weer van stal moeten halen en het college de opdracht geven de kosten voor de unilocatie in de begroting op te nemen. Als we dan alle voorbeelden van vanavond gehoord hebben, is het dan niet verstandiger om de vakmensen van het onderwijs te volgen in hun oproep, en dus, inzetten op de unilocatie. Zo zorgen we in Steenwijkerland voor goed onderwijs.

Dankuwel voorzitter.