Statenlid D66 in gesprek over ontsluitingsweg Blokzijl

Afgelopen donderdag bezocht de fractie van D66 Steenwijkerland met D66 Statenlid, Wybren Bakker, Blokzijl. De noodzaak van een ontsluitingsweg Blokzijl kwam uitgebreid aan de orde in een gesprek met Plaatselijk Belang. Voor Plaatselijk Belang is het duidelijk, de ontsluitingsweg moet er komen. D66 vindt dat de inwoners van Blokzijl snel duidelijkheid moeten krijgen en dringt bij het college aan op een besluit.

Onderzoek biedt
twee scenario’s

D66 fractie heeft het college al vaak gevraagd naar zijn standpunt. Inmiddels ligt er een onderzoeksrapport met twee scenario’s en de globale kosten. Er loopt nog een vervolgonderzoek naar de kosten.

Volgens Plaatselijk Belang zijn er voldoende argumenten voor een positief besluit over de ontsluitingsweg. Alleen de kosten zouden nog een probleem kunnen zijn. D66 heeft opnieuw vragen gesteld aan het college, dit keer ook over de mogelijkheden om een ontsluitingsweg te betalen. Wybren Bakker gaat de Provincie vragen om een bijdrage te leveren. Samenwerking met Gedeputeerde Staten van Overijssel in een zogeheten Regiodeal biedt de beste mogelijkheden.

Bezoek Wybren Bakker

Wybren Bakker stelde hier aan Gedeputeerde Staten vragen over. We willen tempo met een oplossing.

Veiligheid moet gegarandeerd blijven

In het gesprek met Plaatselijk Belang werd voor D66 duidelijk dat de voorkeur wordt gegeven aan de goedkopere variant. Een brug plaatsen aan de Kanaalweg en verbinden met de Zuiderzeeweg. Op deze manier kan de doorgangsroute door het hart van Blokzijl ontlast worden. Naast overlast en schade, zijn er ook problemen met milieu en veiligheid. “Je zal maar net een ambulance of brandweer nodig hebben en de doorgaande weg is geblokkeerd. Die moet dan 12 kilometer omrijden. Veiligheid, leefbaarheid en behoud van het karakter van Blokzijl moeten gegarandeerd blijven. Dat zijn sterke argumenten vóór een ontsluitingsweg.” aldus Emmy Elgersma van D66.