Brief aan Steenwijkerland

Beste inwoner,

Er staat veel op het spel in Steenwijkerland. Deze verkiezingen bepaalt u welke koers we in de gemeente gaan varen. Stemt u hetzelfde als vier jaar geleden, dan krijgt u komende jaren meer van hetzelfde. Wij willen dat Steenwijkerland meer is dan een pruttelende locomotief die stilstaat op het station. Wij willen vooruit. Dat vraagt om duidelijke keuzes.

Verdienen aan energietransitie

We staan voor grote uitdagingen die aangepakt moeten worden. De energietransitie in Steenwijkerland is nauwelijks op gang gekomen en mist duidelijk leiderschap. Inwoners voelden zich niet gehoord en werden overvallen door plannen van zonneparken van energiecowboys. Wij willen dat u profiteert van de energietransitie. We moeten ons eigen energieverbruik opwekken in de gemeente. Dat doen we liever met een paar grote windmolens, dan weilanden vol zonnepanelen.

Woningbouw in
alle kernen

Komende 10 jaar moeten er ruim 1750 woningen in Steenwijkerland bij gebouwd worden. Een groot aantal dat ook vraagt om ruimte om te bouwen. D66 wil meer mogelijkheden in het buitengebied om woningen te kunnen bouwen door het woonperceel te mogen verdelen in meerdere percelen. Hierdoor wordt op eenvoudige manier ruimte gemaakt, zonder daar landbouw- en natuurgrond voor op te offeren. Daarnaast worden nieuwe woonwijken groen, duurzaam en klimaatadaptief ingericht.

Belang inwoner
boven toerist

Steenwijkerland is een prachtige gemeente om te wonen en waar we volop kunnen genieten van de natuur. Een gemeente die veel toeristen en recreanten trekt. De keerzijde van het toerisme is dat onze voorzieningen intensiever gebruikt worden en hiermee de leefbaarheid onder druk komt te staan. D66 wil dat alle toeristen financieel meer bijdragen. Door die extra inkomsten kunnen we de kwaliteit van onze omgeving verhogen. Hiermee kunnen ook grote dure projecten gerealiseerd worden, zoals een rondweg bij Blokzijl en Ossenzijl.

Een portretfoto van Emmy Elgersma in een straat in Eesveen.

Emmy Elgersma - Lijsttrekker voor de verkiezingen in 2022. Beeld: D66

Ga stemmen,
stem D66

Dit zijn een paar grote uitdagingen. We pakken ze graag allemaal met groot enthousiasme op en met uw inbreng maken we Steenwijkerland nog leefbaarder, duurzamer en nog aantrekkelijker.

Stem maandag, dinsdag of woensdag D66.

Emmy Elgersma