Hoe om te gaan met zonneparken in Steenwijkerland?

In de politieke markt van dinsdag 18 januari werd de aanscherping voor het beleid voor zonneparken in Steenwijkerland besproken. Het is een veel besproken onderwerp, want in het beleid zon op land blijft veel onduidelijk.  In april dit jaar stonden twee aanvragen voor zonneparken op de agenda. In een eerdere raadsvergadering gaf fractievoorzitter Emmy Elgersma al aan dat dit beleid beter moest. Lees hieronder de inbreng van burgerraadslid Gauke Veen over de aanscherping van dit beleidskader.

Steenwijkerland moet eigen energie opwekken

D66 is van mening dat de gemeente zich actief moet inzetten om de behoefte aan energie in Steenwijkerland in eigen gemeente duurzaam op te wekken. De opbrengsten van de energieopwekking in Steenwijkerland dienen voor de inwoners zo hoog mogelijk te zijn. Dat kan door energiebedrijven een deel van de opbrengst te laten afdragen aan de gemeenschap. Of dat kan ook bijvoorbeeld via coöperaties of een gemeentelijk energiebedrijf naar onze inwoners terugvloeien.

De bespreekpunten in de nota richten zich zogenaamd op maatwerk binnen zoekgebieden. Waarbij we kijken naar proportionaliteit. Wat D66 betreft hoort hier nog een stap voor. Dit blijkt ook wel uit de inbreng van de vele insprekers deze avond. Er zou volgens ons eerst een aanscherping moeten komen van de zoekgebieden zelf. Op basis waarvan kan het park waar aangelegd worden? Welke criteria worden gehanteerd en hoe zit het met het draagvlak? Wat is de invloed van omwonenden op keuzes voor een bepaalde plek? We vinden dat niet helder genoeg.

Zoveel mogelijk opbrengsten voor onze inwoners

Hebben omwonenden ook zoiets als vetorecht? Wij steunen die oproep van de insprekers wat dat betreft, zij verdienen hierin ook een stem. Wat ons betreft wordt hier een verdere aanscherping van gemaakt en wordt het meegenomen in het te ontwikkelen beleid. Dan wordt de raad gevraagd te reageren op de verschillende scenario’s. D66 is van mening dat we bij de begrenzing van een zonnepark, kunnen kiezen voor de optie van meer parken bij één kern als dat gebeurt op initiatief van een wijk of kern. Wat betreft het lokaal eigendom, zetten wij in op minimaal 50%, maar het liefst meer. Hiermee kiezen we voor scenario 1. Zo breed mogelijk gedragen lusten voor de gemeenschap.

Het zijn mooie plannen allemaal, maar belangrijk is om op de infrastructuur te letten. Het netwerk in de grond kan op dit moment de toelevering van energie nauwelijks aan. Dit moet wel geregeld worden. Anders heeft het weinig zin om nu wel  zonneparken in Steenwijkerland te ontwikkelen, maar als ze de stroom niet kunnen toeleveren naar het net, dan heeft het geen nut. Dat zou een parallel proces moeten zijn bij de verdere ontwikkeling van dit beleid.