Antoinette Versteeg-Langedijk

Antoinette Versteeg - Beeld: D66


Na een lange carrière in het onderwijs en de laatste jaren als taalpuntcoördinator van Steenwijkerland, is Antoinette in maart 2021 met pensioen gegaan. Zij is nu lid van de Adviesraad Sociaal Domein in Steenwijkerland. Daarnaast is zij voorzitter van Stichting Textiel Festival Weerribben.

  • 69 jaar
  • De Rijp
  • Paasloo
  • Zij/haar

Ik woon nu in Paasloo sinds 2008. Daarvoor jaren in de randstad gewoond,  Houten,  Montfoort en Utrecht, maar ik ben geboren in de Rijp. Ben ruim 47 jaar getrouwd met Theo. Wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

Al vanaf eind jaren ’70 kan D66 op mijn stem rekenen. Ik voel mij er thuis omdat eigen initiatief niet geschuwd wordt, zonder uit het oog te verliezen dat er ook hulp geboden moet worden, daar waar het nodig is. En D66 staat voor goed onderwijs.  Voor mij een héél belangrijk punt!

Wat ik wil bereiken in de gemeente is dat men regels hanteert daar waar nodig en flexibel handelt daar waar het kan, waarbij regels wel eens opzij gezet moeten worden. Els Borst is een groot voorbeeld voor mij.

M. 06-18731917

Lievelingsplek in Steenwijkerland
(en waarom?)

Mijn woonplek in Paasloo,  midden in de natuur,  de rust en de ruimte. Een droomplek.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Veel beter contact met de burgers realiseren. 
Minder regels hanteren en meer de menselijke maat toepassen.
Een open ambtenarenapparaat, die meedenkt met de burgers.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Betere inburgeringskansen voor statushouders.
  • Aandacht voor ouderen;  wat leeft er onder hen,  welke niet gehoorde stem hebben zij?
  • Soepeler regels hanteren om alternatieve woonvormen mogelijk te maken.