Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Sinds 2010 is D66 Steenwijkerland vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De fractie bestaat op dit moment uit één raadslid, Emmy Elgersma en twee burgerraadsleden, Thom de Vries en Gauke Veen. De fractie houdt zich bezig met de dagelijkse politiek. Zij bespreekt de verschillende onderwerpen die op de agenda staan, maar agendeert zelf ook belangrijke onderwerpen voor een mooier Steenwijkerland. Wil je de vergadering een keer bijwonen? Neem dan gerust contact op met de fractievoorzitter of via het contactformulier.

Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten rondom debat, training en campagne. Daarnaast pakt het bestuur ook ledenactiviteiten op, door bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst of politiek café te organiseren D66 Steenwijkerland heeft op dit moment een voorzitter en secretaris en de functie van penningmeester wordt waargenomen. Idealiter zou het bestuur beschikken over 5 leden, waaronder nog twee te werven algemeen bestuursleden. Bij interesse neem dan contact op met de voorzitter. Voor vragen over de afdeling en haar activiteiten kunt u altijd mailen naar [email protected] of neem contact op via het contactformulier.