Met lokaal verstand kiezen

… is lokaal verstandig gekozen!
“Door duurzame ontwikkeling kunnen steeds meer mensen leven in vrijheid. Wij geloven dat economische groei pas waardevol is wanneer het zorgt voor welvaart en welzijn: een betere gezondheid, beter wonen, schone lucht. En als het niet ten koste gaat van welvaart elders op de wereld.  Ook in eigen land is er werk aan de winkel. D66 wil alle Nederlanders de kans geven op goed onderwijs, eerlijk werk en een gelijkwaardige positie in de samenleving. En we denken aan de planeet, door te werken aan duurzame energie, een gezonde omgeving en een eind aan klimaatverandering”.
 
Het bovenstaande bevat “grote woorden” en idealen. Echter als we in een maatschappij willen leven waarin iedereen de kans krijgt en we een wereld willen achterlaten waarvan ook ons nageslacht kan genieten van dat alles, is het maken van stevige keuzes nodig. Keuzes die zijn gebaseerd op een doordacht voorstel of plan, een transparant proces, kennis van zaken en met maatschappelijk draagvlak. Én ook met oog voor dat wat minderheden raakt. Geen monistische cultuur van de platte macht van de meerderheid. Maar ook zonder geroep, twijfelachtige beweringen, valse argumenten, of “framing” op basis van “ik vind dat …”! Als je goed weet, waarover je het hebt en bijdraagt aan het maatschappelijke doel of proces, heb je recht van spreken. Zo niet, wees dan verstandig en luister. Je kunt alleen mét verstand of kennis van zaken kiezen. Als die kennis er niet is, informeer je dan.
 
En wees optimistisch. Want optimisme is aanstekelijk. En ten diepste wil ieder van ons een beter toekomst tegemoet gaan en de ander niet besmetten met pessimisme. Want elke burger wil een leefbaar en gelukkig leven leiden; ook in Stadskanaal, dus stem lokaal verstandig én verstandig lokaal!
Dit programma tracht daarin en daaraan een bijdrage te leveren.
Graag zet ik me de komende vier jaren met ons team in voor het leveren van een bijdrage aan het verwezenlijken van deze idealen in onze gemeente.

Klaas Pals.
Lijsttrekker D66 Stadskanaal.

test 1

Beeld: Fotoshooter2021