Thom Berends

Beeld: Fotoshooter2021

Door de tegenstellingen in de huidige maatschappij voel ik mij geroepen om een ander geluid te laten horen. Meer positief en genuanceerd. Daarom wil ik mij actief politiek inzetten voor D66 in mijn eigen gemeente, omdat wij een partij zijn: Waar iedereen ertoe doet!

  • 29 jaar
  • Emmen
  • Stadskanaal

Stadskanaal, een mooi lintdorp, dat anno 2022 zoveel te bieden heeft. Laat Stadskanaal een gemeente zijn waarin elk individu de mogelijkheid krijgt om zijn, haar of hen talenten te ontwikkelen.
 
Ik gun iedereen een samenleving waarin men zich veilig, gelukkig en vrij voelt. Dit creëert een basis van vertrouwen voor de toekomst om samen te kunnen leven en werken.
 
We moeten open staan voor elkaar en vertrouwen hebben in de ander. Positiviteit heeft kracht. Door een optimistische instelling en houding kan aan vertrouwen gewerkt worden.
 
Stadskanaal moet vooruit, op de toekomst zijn voorbereid. Er moeten daarom duidelijke visies worden geformuleerd voor de thema’s van deze tijd: duurzaamheid en natuur, woningmarkt, inclusiviteit en participatie. We moeten bouwen zodat iedereen een passende woning kan vinden, met respect voor natuur en milieu. Inwoners moeten de ruimte krijgen om mee te denken.
 
Deze onderwerpen kennen één grote gemene deler: de Knoalsters, de inwoners van deze prachtige gemeente. Ik ga mij inzetten om vanuit progressieve idealen te werken aan een duurzame en toekomstgerichte gemeente.  

De rode loper (beroepsdeformatie) en als brug van wonen en werken naar vrije tijd en rust.

Stadskanaal moet duurzaamheid voorop stellen; zorgen dat iedereen een passende woning kan vinden en er moet meer burgerinspraak komen bij de energietransitie.

Thuiskomen, een partij waar ik mezelf kan zijn en iedereen erbij hoort. Positiviteit en samenwerken aan de maatschappij van de toekomst. Een partij die bouwt op wetenschap en denkt in kansen, mogelijkheden en oplossingen en verantwoordelijkheid neemt.

Mijn favoriete boeken zijn beschouwingen van mens en maatschappij; De meeste mensen deugen of De verdeelde Nederlanden. Zodat er meer begrip voor elkaar kan ontstaan.

Document Nederland 2021: Afstand (Rijksmuseum): Fotografie over Nederland met corona, om erbij stil te staan, te herinneren en af te sluiten.