Wat kán en móet de gemeente eigenlijk?

In de Gemeenteraad wordt regelmatig gesproken over zaken waarin de gemeente formeel geen enkele zeggenschap heeft. D66 vindt dat zonde van de tijd en bij de burgers opgewekte verwachtingen. Als we er niets over te vertellen hebben, is het zeer waarschijnlijk dat het ambtelijk apparaat daar ook niet voor is toegerust en we afhankelijk zijn van dat wat deze en gene aan zogenaamde “kennis” te berde brengt. Of we huren kostbare externe deskundigen in.
Dus …, “Schoenmaker, hou je bij je leest!”.

3.1. Wat doet de gemeente wél?

 • Financiën (“eigen huishoudboekje”)
 • Openbare orde en veiligheid (burgemeester)
 • Uitvoering regelingen/wetten v/h Rijk of Provincie
 • Belastingen (lokaal) en subsidiëren (lokaal)
 • Plaatselijke verordeningen (juridische zaken); Vergunningen beoordelen en verlenen
 • Welzijnswerk en cultuur; Volksgezondheid en jeugd
 • Onderwijs (deels) en (sport)accommodaties
 • Infrastructuur (lokaal) en (onderhoud) openbaar gebied
 • Bouwen, vergunningen, wonen en planning
 • Bevolkingsadministratie
 • Riolering en Milieubeheer
 • Voorlichting en PR; Bevorderen lokale economie
 • Bevorderen van een leefbare omgeving met kansen op werk en inkomen
 • Samenwerking bevorderen tussen andere gemeenten, provincie en centrale overheid.

3.2. Wat doet de gemeente niet?

 • Zaken van het Rijk/Ministeries
 • Binnenlandse Zaken en Kon. Rel.
 • Grotere Infrastructuur en Waterstaat
 • Milieubeheer en natuur (macro)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sociale Zaken
 • Economische Zaken en Klimaat
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Provinciale Zaken en Waterschappen
 • Drinkwaterbedrijven en Waterzuivering
 • Energiebedrijven en Woningcorporaties (= samenwerking)
 • (para- en medische-) Zorgverlening
 • Gemeenschappelijke Regelingen, o.a. de GGD en Omgevingsdienst () Openbaar Ministerie
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding (macro)
 • Dat wat wordt uitbesteed aan externe adviesbureaus (wel onderzoek plicht).

(*) Gemeenschappelijke regelingen zijn vaak wel een oorspronkelijke taak van de gemeenten waarin de samenwerking moet worden gezocht. D66 wil benadrukken dat samenwerken tussen raden en “besturen” van deze gemmenschappelijke regelingen moet veranderen. Meer transparantie, meer kwaliteit en minder afstandelijk.

Beeld: Fotoshooter2021