Voorwoord

Bij het schrijven van dit programma 2022-2026 heeft het team er nadrukkelijk voor gekozen om beleid uit te werken voor “terreinen” waarop de gemeente zeggenschap, en dus daadwerkelijk invloed, heeft. Daarom is expliciet een paragraaf opgenomen om de relevante beleidsterreinen uit te filteren; hoofdstuk 3, “Wat kán en móet de gemeente eigenlijk?”. Daarmee wordt voorkomen dat er valse verwachtingen worden gewekt of er onnodig wordt uitgeweid over zaken die tóch op andere tafels worden beslist.

Daarnaast is bij vele hoofdstukken een beknopte weergave (in groen) gegeven van de 17 doelstellingen van de VN om van de wereld een betere plek te maken. Ook D66 Stadskanaal wil zich hard maken voor het bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen, de zgn. SDG’s  (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Veel leesplezier!

Stadskanaal, januari 2022,
Thom Berends en Roelof Kuik.

Beeld: Fotoshooter2021