Onze speerpunten

Het is een illusie dat alles dat wat de gemeente doet of moet doen, één en dezelfde hoge prioriteit heeft. D66 Stadskanaal kiest er daarom voor om een beperkt aantal speerpunten te benoemen. In dit geval zes onderwerpen waarop en waarin we het verschil moeten én kunnen maken..

1. Wonen

 • Bouw van minimaal 300 woningen in de periode tot 2027; sociale huur, middeldure huur- én koopwoningen.
 • Een sterkere en betere Woonvisie en bijbehorend concreet Woonakkoord voor begin 2023.

2. Klimaat

 • Snellere verduurzaming van de goedkope woningvoorraad met voorrang voor de huursector; 70% behaald in 2027.
 • Daadwerkelijke participatie van de burgers in zonneparken; aandelen met zeggenschap en uitkering maatschappelijke revenuen.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
Er komen zesduizend nieuwe windturbines op zee en we geven mensen de gelegenheid zelf duurzame energie op te wekken. De laatste kolencentrales gaan snel dicht. We werken aan één Europese Energie Unie voor goedkope en betrouwbare duurzame energie. Met een Nederlandse waterstofrotonde worden we koploper in de productie en handel van schone brandstoffen.

3. Onderwijs

 • “Makeport” (voormalige locatie Philips) tot een succes maken; inzet Publiek-Private Samenwerking garanderen door garantie(s) vanuit de gemeente.
 • Het middelbaar onderwijs presteert boven het landelijk gemiddelde.
 • Meer inzet voor de basisscholen: heldere visie op de toekomst, toekomstbestendige onderwijsaccommodaties

4. Gezondheid

 • Innovatie van de Jeugdzorg; meer resultaat voor minder geld.
 • Meer aandacht en invloed voor sporten van jong én oud.

5. Bereikbaarheid

 • De spoorlijn Veendam-Stadskanaal moet er komen!
 • Plan ontwikkelen voor fietssnelwegen; Musselkanaal en Borger.
 • Nedersaksen lijn; daarvoor moet blijvende aandacht zijn.

6. Participatie (deelnemen van alle burgers aan de samenleving)

 • Bestrijding van “energiearmoede”.
 • Vroeg-signalering (coach) en betere schuldhulpverlening door voorlichting en benutting van de WSNP wat betekent dit?.
 • Meer transparantie vanuit het bestuur door heldere/begrijpbare communicatie; gebruik van zogenaamd digitaal gemeentehuis en inzetten op digitalisering.