Overlast van overvliegende vliegtuigen

D66 spreekt graag met onze inwoners. In de afgelopen jaren waren er meerdere inwoners die spraken over de overlast van vliegtuigen. Nu is er een nieuwe ontwikkeling wat extra overlast kan gaan zorgen. Er komt een nieuwe, vierde, aanvliegroute naar Schiphol. Deze vliegtuigen komen het land via het oosten binnen, vliegen op een hoogte van 2100 meter en gemiddeld zijn dit er 120 per dag. Het is nog niet duidelijk welke route er precies gevolgd gaat worden maar toch roept het al wel vragen bij D66 op.

2021

In het verleden heeft Soest zich al aangesloten bij een zienswijze dat is ingediend door de provincie Utrecht. Daarin wordt bijvoorbeeld opgeroepen om op een hoogte van negenduizend over het gebied te komen, dat is circa drieduizend meter. Maar verdere informatie missen wij.

Vragen

Om meer informatie te krijgen hebben we vragen aan het college gesteld.

1). Heeft de gemeente een reactie ontvangen op de zienswijze die mede door onze gemeente is ingediend?
2). Heeft de gemeente contact met het ministerie over deze vliegroute?
3). Kan het college aangeven wat de stand van zaken is, als het gaat om de mogelijke overlast voor Soest? In de media zijn wisselende berichten in hoeverre de nieuwe aanvliegroute over ons gebied komt.
4) Ziet het college negatieve gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners? Wij denken hierbij dan vooral aan geluidsoverlast.
5). Ziet het college negatieve gevolgen voor de natuur in onze omgeving?
6). In hoeverre heeft de gemeente Soest invloed op het te nemen besluit over de aanvliegroute? En kunt u toelichten op welke wijze u de belangen van de gemeente Soest en haar inwoners hierin behartigt?
7). Op welke manier worden de lokale politiek en inwoners betrokken bij de beslissing om dit door te laten gaan?

Thema avond

Wij wachten de antwoorden af. Maar ook andere gemeenten zijn bezig met dit vraagstuk. D66 afdelingen in Rhenen, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug organiseren een thema avond over dit onderwerp op 21 februari. Zie https://d66.nl/utrechtse-heuvelrug/nieuws/laat-rust-en-natuur-niet-vervliegen-door-de-vierde-aanvliegroute-schiphol-over-onze-gemeente/

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked