Open Brief naar Den Haag: GEEN 4e aanvliegroute Schiphol

Beeld: d66 soest

We schreven er al eerder over: ook in Soest en Soesterberg maken we ons zorgen over de mogelijkheid van een 4e aanvliegroute van Schiphol.

In een open brief gericht aan de gehele Tweede Kamer, de D66 Tweede kamer fractie en de D66 bestuurders in het kabinet doen een groot aantal gemeenten en provincies een duidelijke oproep: zolang er geen harde garanties zijn wat betreft de krimp van de overlast van de luchtvaart zullen genoemde 25 fracties zich inzetten tegen de komst van de nieuwe 4e aanvliegroute.
De D66 fracties van Wijk bij Duurstede tot Laren en van Woerden tot Veenendaal zijn het erover eens en hebben zich afgelopen maanden lokaal al ingezet middels moties tegen de komst van de 4e aanvliegroute Schiphol.
We zitten midden in een klimaat- en stikstofcrisis, we vragen veehouders om te krimpen en de luchtvaart krijgt vrij baan. Ja, D66 is voorstander van herziening van het luchtruim omdat dit iets minder vervuilend is en aansluit op Europese plannen. Maar zolang er geen zekerheid is op reductie van vliegbewegingen op Schiphol zullen ondergetekenden zich, samen met lokale burgerinitiatieven, hard maken de komst van de 4e aanvliegroute tegen te houden.
Vooral ook omdat de 4e aanvliegroute gepland staat over of in de nabijheid van Natura 2000 gebieden en twee Nationale Parken: Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Hoe kunnen we aan de ene kant veehouders en industrie vragen om stikstof te reduceren middels vergaande maatregelen om kwetsbare natuur te sparen en aan de andere juist over deze kwetsbare natuur vliegtuigen te laten vliegen.

Oproep:
1.    Sterke vermindering van de overlast van Schiphol. Niet toe te geven aan de lobby van de luchtvaartmaatschappijen en het aantal vliegbewegingen te verminderen naar maximaal 460.000 vluchten dit jaar en ook voor de volgende jaren het aantal vluchten verder naar beneden te brengen. Dit vervolgens wettelijk vast te leggen met daarbij een jaarlijks sterk reductie percentage van CO2 en stikstof emissie als ook de geluidsoverlast. Daarnaast alternatieven zoals de trein aantrekkelijker maken.
 
2.    Neem de stikstofuitstoot boven de 900 meter ook mee in de berekeningen van de luchtvaart, zoals de Europese regels voorschrijven. Geen geitenpaadjes voor de vliegtuigen.
 
3.    Betrek de gemeenten en provincies bij besluiten rondom de nieuwe 4e aanvliegroute. Gemeenten en provincies zijn direct belanghebbenden en zullen straks de overlast ervaren van de 4e aanvliegroute. Er zijn afgelopen jaar een groot aantal zienswijzen ingediend zonder resultaat. Participatie krijgt een onvoldoende.
 
De brief is onderschreven door de voltallige raadsfracties van:
D66 Nieuwegein, D66 Woerden, D66 Baarn, D66 Montfoort, D66 Houten, D66 De Bilt, D66 Utrechtse Heuvelrug, D66 Stichtse Vecht, D66 Amersfoort, D66 Vijfheerenlanden, D66 Ede, D66 Provincie Gelderland, D66 Soest, D66 De Ronde Venen, D66 IJsselstein, D66 Wijk bij Duurstede, D66 Utrecht, D66 Leusden, D66 Veenendaal, D66 Zeist, D66 Laren, D66 Bunnik, D66 Eemnes, D66 Culemborg, D66 Provincie Utrecht.
 
 
 
 

Open Brief naar Den Haag: GEEN 4e aanvliegroute Schiphol

Open Brief van alle betrokken gemeenten en provincie naar TK D66 met oproep zich hiervoor in te spannen.