Lenneke Welschen

Lenneke, nummer #2 - Beeld: Ilona van Egdom

Maak kennis met onze kandidaat-raadsleden. Op deze pagina: nummer twee, Lenneke Welschen

  • 50 jaar
  • Soest


Soest staat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de campagne gaat van start. Ik ben gedreven om samen met mijn medekandidaten voor D66 Soest-Soesterberg het best mogelijk resultaat te behalen. Omdat onze progressief liberale koers zorgt voor voortuitgang in balans. Ik ben Lenneke Welschen, 48 jaar, schooldirecteur en tevreden inwoner van Soest.

Ruim 16 jaar geleden trok ik, net zwanger van onze oudste, mijn man mee op een tour door de provincie op zoek naar onze toekomstige woonplek. Wij vonden ons thuis midden in Soest. Hier zijn onze kinderen geboren en groot geworden. Wij hebben als gezin mogen genieten van de rijkdom van dit dorp; de vele scholen, Idea, de natuur, de goede kinderopvang, verlichte winkelstraten in december om samen lichtjes te kijken, diverse sportfaciliteiten en gevarieerde gemeenschap hielpen mijn kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen en hun persoonlijkheid vorm te geven.

Nu krijg ik de mogelijkheid om de meerwaarde van onze gemeente te bestendigen en duurzaam uit te bouwen voor anderen. En wel door mij verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Dat alles in het licht van het gedachtengoed van D66. Het sociaalliberalisme wordt wel eens bestempeld als het makkelijke midden. D66 als een partij die geen echte keuzes maakt. Maar polariserende uitspraken die media-aandacht generen horen wij genoeg. Het midden bewandelen en bewaken, samen zoeken en werken ten behoeve van de gemeenschap, vraagt lef. Daarvan maak ik graag onderdeel uit.

Soest kenmerkt zich door een mooie balans tussen wonen, werken en recreëren in een diverse omgeving en met een diverse bevolking. Deze balans is niet vanzelfsprekend, maar vraagt veel onderhoud en aandacht. Daar moeten we samen hard aan werken. Om ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn en een ander diezelfde ruimte gunt. Dat bereik jij niet door harde uitspraken en onwrikbare standpunten. Maar door te zoeken naar samenwerking en positieve bijdragen aan het grotere geheel.

Als onderwijsgevende heb ik de belangrijk rol van scholen in de samenleving ervaren. Ook benadruk ik het belang van sport en de verbindende rol die sport en onderwijs spelen in onze samenleving. Als raadslid wil ik onderzoeken hoe wij die belangrijke maatschappelijke functies kunnen versterken en mogelijk verbinden. Daarnaast is de aanbesteding, inrichting en uitvoeren van de jeugdzorg een onderwerp dat veel vraagt en van groot belang is voor veel gezinnen. Hoe kunnen wij als gemeente dat zo goed en aandachtig mogelijk doen?

Mijn stijl kenmerkt zich door puzzelen. Zoeken naar opties en mogelijkheden. Met enthousiasme, nieuws- en leergierigheid en kennis van het sociale domein ga ik graag aan de slag. Op naar een onderscheidende campagne en een mooie verkiezingsuitslag die ons de slagvaardigheid biedt om Soest recht te doen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Vliegbasis Soesterberg en omgeving. Ik vind het museum prachtig en de weidsheid van het vliegveld gecombineerd met de natuur van de Palz uniek. Daarnaast vormt het een bijzonder mooie verbinding tussen Soesterberg en Soest.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het verbinden van de vele faciliteiten zodat deze voor iedereen goed te bereiken en te benutten zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer groenblauwe schoolpleinen
  • Sport en onderwijs sterker verbinden
  • De fiets op 1!