Politiek Café D66 Baarn

Onze buren in Baarn organiseren een leuk Politiek Café. Daar geven wij graag wat aandacht aan en hopelijk zullen er ook veel D66 leden uit Soest aanwezig zijn.

‘Ruimte voor Rechtvaardigheid’ is het thema. Hoe kunnen we binnen een gemeente maximaal de ruimte bieden aan vrijheid, gelijkheid en democratie in de ruimtelijke ordening? Geef je op! [email protected]

Grote uitdagingen

In Nederland zijn de uitdagingen groot. Meer en beter betaalbare woningen, schone energie, vermindering van stikstofuitstoot, goede bereikbaarheid van werk, onderwijs, zorg en andere voorzieningen én ook nog ruimte voor de natuur en voor bedrijvigheid. Alle zijn nodig voor een rechtvaardig, duurzaam, vrij en welvarend Nederland. Maar de ruimte is in ons kleine land beperkt.

In dit Politiek Café van D66 Baarn op dinsdag 28 juni gaan we met elkaar in gesprek hoe we de noodzakelijke keuzes kunnen maken.

Ruimte voor rechtvaardigheid

Recentelijk is bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting de publicatie ‘Ruimte voor Rechtvaardigheid: een sociaal-liberale visie op ruimtelijke ordening‘ verschenen. Deze publicatie sluit af met 10 aanbevelingen. Het doel van deze aanbevelingen is dat zoveel mogelijk gemeenten ruimte bieden aan rechtvaardigheid in de vraagstukken die binnen de gemeente en in de regio spelen. Hoe kunnen we binnen een gemeente maximaal de ruimte bieden aan vrijheid, gelijkheid en democratie?

Inleiders

De inleiders van dit Politieke Café zijn:
Suzanne van den Eynden, wetenschappelijk medewerker van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en samensteller van de publicatie ‘Ruimte voor Rechtvaardigheid: een sociaal-liberale visie op ruimtelijke ordening’.
Marianne de Widt, lid Provinciale Staten Utrecht namens D66, met in haar portefeuille onder andere ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, bodem en water.

Meer info

We zijn te gast bij Lokaal-O (Kerkstraat 28 in Baarn), een collectief van initiatieven waar sociale rechtvaardigheid, meedoen en mooie ontmoetingen centraal staan.

Wij zien u graag op 28 juni. Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers ontvangen de collega’s van Baarn graag een aanmelding via [email protected]. Iedereen is welkom.
Datum: dinsdag 28 juni
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Adres: Lokaal-O, Kerkstraat 28 in Baarn
Entree: gratis
RSVP: [email protected]