Betaalbaar wonen in Soest

Beeld:

Lange wachtlijsten, oproepen op social media en inwoners die van tuinhuisje naar vakantiepark trekken. Betaalbaar wonen is ook in Soest en Soesterberg een probleem. Een probleem waar politiek en bestuur al jaren een antwoord op proberen te vinden. In ieder geval bouwen, bouwen bouwen. Maar vooral bouwen voor die doelgroepen die het meest klem zitten: sociale huur, sociale koop en middenhuur. D66 is voor de landelijke regeling, waarbij er per project minimaal 30% woningen binnen de categorie sociale huur moet worden gebouwd. Met de nieuwe Doelgroepenverordening Soest wordt dit geregeld: een belangrijke stap. Er komt bovendien een compensatieregeling. Dat is een middel waarmee een woningbouwproject met voldoende betaalbare woningen gerealiseerd kan worden, ook als het financieel niet lijkt te lukken. De compensatieregeling biedt een ontwikkelaar met een klein project, die niet aan de 30%-regeling kan voldoen, de mogelijkheid deze verplichting af te kopen door middel van een financiële bijdrage in de compensatieregeling. Dit ‘potje’ (het compensatiefonds) wordt vervolgens ingezet bij andere projecten om voldoende sociale woningbouw mogelijk te maken. D66 vind dit een mooie toepassing van het solidariteitsbeginsel: bouw je in Soest dan bouw je voor ons allemaal. Zodat iedereen bijdraagt aan fijn wonen in Soest.

Betaalbaar wonen

Bouw je in Soest dan bouw je voor ons allemaal. Zodat iedereen bijdraagt aan fijn wonen in Soest.