Jachthuislaan/De Meent: bouwen of niet?

De plannen rondom vernieuwing van het woonwagenkamp De Meent en de eventuele nieuwbouwplannen op de aangrenzende percelen aan de Jachthuislaan hebben hebben de gemoederen in Soest de afgelopen weken behoorlijk bezig gehouden.
Begrijpelijk, er komen veel belangen samen in dit gebied.

Belangen

Aan wat voor belangen denken wij? De woonomgeving van omwonenden, de veiligheid en wooncomfort van het woonwagenkamp, de natuur en groene ruimte rondom de Jachthuislaan en de mogelijke bouw van nieuwe woningen voor inwoners die dringend op zoek zijn naar een fijn huis. Belangen die op sommige punten met elkaar kunnen conflicteren.
Veel partijen en inwoners vinden dat er meteen gestopt moet worden met het onderzoek naar de mogelijkheden: het woonwagenkamp renoveren en geen nieuwbouw op de zg. Prinsessengronden. Maar is dat nu wel zo verstandig? Renovatie of nieuwbouw van het woonwagenkamp is noodzakelijk en urgent. De situatie is nu niet veilig. En als je dan toch in dit gebied aan de slag gaat, ligt het voor de hand te onderzoeken of eventuele extra woningbouw op de aanliggende percelen mogelijk is. Een welkome aanvulling om het nijpende tekort aan woningen op te lossen.

Scenario’s;
keuze en besluit

Welke keuzes er concreet voorliggen is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar mogelijke scenario’s (wat kan er, wat kost dat én wat levert dat op) is immers nog niet afgerond. Dat betekent dat nog niet alle ingrediënten voor een goed onderbouwd en verstandig besluit op tafel liggen. 
Snelle afronding van de initiatieffase waar we nu in zitten heeft voor D66 prioriteit. Zodat er voor de zomer scenario’s op tafel liggen op basis waarvan we een go/no go-besluit kunnen nemen. Dàt is het moment waarbij we een gefundeerde, op feiten gebaseerde, keuze maken. Laten we geen conclusies trekken op basis van schetsen en aannames. In het belang van de bewoners van het woonwagenkamp die een veilige woonomgeving nodig hebben. Maar ook in het belang van de omwonenden die willen weten waar ze aan toe zijn. Dus bouwen of alleen renoveren? Dat besluiten we als de scenario’s voorliggen.