Europese vlag en geld voor vergroenen schoolpleinen

In het eerste halfjaar van de raadsperiode 2022-2026 heeft de fractie van D66 aandacht gevraagd voor vele thema’s. Het hijsen van de Europese vlag en het beschikbaar stellen van budget voor het vergroenen van schoolpleinen zijn voorbeelden daarvan. Onze fractie is blij dat we al flink wat resultaten hebben kunnen leveren. Hieronder meer info.

Europese vlag

De fractie van D66 is verheugd met de beslissing van Burgemeester Hans Verheijen om de oproep van D66 te steunen en vanaf heden de Europese vlag dagelijks te laten wapperen bij beide stadhuizen in Geleen en Sittard.

Beeld: D66

Groene Schoolpleinen krijgen extra middelen

Samen met de groene progressieve collega’s van GroenLinks-PvdA heeft D66 vragen gesteld aan het College van B&W omtrent de Provinciale subsidieregeling Groene Schoolpleinen. Met deze vragen hebben GroenLinks-PvdA en D66 het College van B&W gevraagd om – bovenop de Provinciale subsidie – extra middelen uit te trekken en scholen zo echt op weg te helpen met vergroenen van de pleinen. Onze fractie is dan ook erg tevreden met het besluit van het College om vanuit de NPO-middelen extra budget beschikbaar te stellen aan scholen. Tevens is het goed dat scholen actief worden gewezen op andere relevante subsidies, zoals de regeling voor het afkoppelen van hemelwater.