Vragen D66 en GroenLinks-PvdA inzake Groene Schoolpleinen

Vanaf 1 juli kunnen scholen in de Provincie Limburg een subsidie aanvragen voor de realisatie van een groen schoolplein. Met de subsidieregeling wil de Provincie Limburg scholen stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein. De subsidieregeling voor een groen schoolplein loopt van 1 juli 2022 tot 1 februari 2023.

Groen ambities Sittard-Geleen

D66 en GroenLinks-PvdA zijn van mening dat dit een goed initiatief is. Het is goed kinderen te laten spelen en opgroeien in groenvoorzieningen en zich bewust zijn van de natuur. Tevens sluit dit aan bij de groene ambities van Sittard-Geleen, de deelname van onze gemeente aan het NK Tegelwippen en het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT).

Promoten subsidiemogelijkheden

Helaas is het in de praktijk vaak het geval dat niet alle scholen op de hoogte zijn van dit soort subsidies en mogelijkheden. D66 en GroenLinks-PvdA vinden het belangrijk deze subsidiemogelijkheden actief te promoten en hoopt dat gemeente daarin kan faciliteren.

Art. 43 vragen

Daarom stellen de fracties D66 en GroenLinks-PvdA de volgende vragen aan het College van B&W: