Wijkgericht werken

WAT
D66 zet in op de wijk. Op wijken waarin mensen oog hebben voor elkaar, zich inzetten om samen de wijk te verbeteren en waarin buurtinitiatieven de ruimte krijgen.

WAAROM
Wijkinitiatieven maken een samenleving sterk. Met buurtgenoten samen problemen aanpakken en verbeteringen zien, draagt bij aan een gemeenschapsgevoel.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Activiteiten in dorshuizen en buurtinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Denk aan: repair-cafés, huiswerkondersteuning en inloophuizen.
  • Voor wijkvergroening en -verfraaiing, geïnitieerd door individuele burgers en groepen burgers, budget vrij te maken. Ook om verpaupering tegen te gaan.
  • Inzetten op jongeren- en straatcoaches in Velp-Zuid, Rheden en Dieren.