Welzijn

Armoedebestrijding

WAT
D66 zet in op bestrijding van armoede. We laten mensen vrij, maar niemand vallen. We maken het voor inwoners mogelijk hun problemen aan te pakken en met hun kinderen mee te blijven doen aan maatschappelijke activiteiten.

WAAROM
D66 wil inwoners kansen geven om hun situatie te verbeteren en mee te doen. Door problemen aan te pakken en mogelijkheden te benutten, het beste uit jezelf en je omgeving halen. We geloven in de kracht van mensen en bieden waar mogelijk ondersteuning.

HOE
Dit bereiken we door:

  • We willen bestaande voorzieningen, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds en de Gelrepas, handhaven.
  • We willen dat de gemeente goede begeleiding biedt bij schuldsanering.
  • We willen vroegsignalering en -begeleiding van mensen met schulden. Nog vóór ze in de schuldsanering komen. Dat vraagt om een toegankelijke gemeente.
  • We monitoren in hoeverre lokaal beïnvloedbare factoren bijdragen aan de mate van welbevinden zoals onze inwoners dat ervaren.

Jongeren met schulden

WAT
Als jongeren niet kunnen omgaan met geld moeten ze dat leren. Zo nodig moet de gemeente daarbij helpen.

WAAROM
Omdat een goede start in het leven belangrijk is. Om schulden te voorkomen en bij reeds ontstane financiële problemen weer toekomstperspectief te bieden.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Preventie op scholen door voorlichting te geven over omgaan met geld.
  • Het onder strikte voorwaarden reguleren van schulden door de gemeente.