Sport

WAT
Sporten. Veel mensen doen het te weinig (volgens onderzoek meer dan de helft van alle Nederlanders boven de achttien), terwijl onomstreden vaststaat dat de positieve effecten van bewegen groot zijn. Daarom wil D66 de mogelijkheden om te sporten verruimen en iedereen de kans bieden regelmatig op een verantwoorde manier te bewegen.

WAAROM
Sport is goed voor de gezondheid. De fysieke én mentale gezondheid.
Daarom moet sporten worden gestimuleerd bij jong en oud. Bovendien: in een fitte en vitale samenleving wordt de gezondheidszorg minder belast.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Te blijven kijken naar mogelijkheden om openbare ruimte zo in te richten dat deze uitdaagt tot sportbeoefening. Daar ook middelen voor vrijmaken.
  • Net als zwemonderwijs moet sport en bewegen een onderdeel zijn van het lesprogramma van basisscholen. Dat is lang niet overal het geval, dus is er werk aan de winkel.
  • We worden met z’n allen steeds zwaarder. Dat is niet gezond en daar moeten we proberen iets aan te doen. Met de actie ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ doet Rheden dat ook. Kinderen worden op een leuke en laagdrempelige manier bewust gemaakt van wat ze eten en drinken, en gestimuleerd meer te gaan bewegen. Echter op beperkte schaal, voornamelijk in Dieren. De actie zou uitgebreid kunnen worden, ook in combinatie met het geven van voorlichting aan ouders en verzorgers. Het stimuleren van gezondere voeding kan ook met campagnes en via scholen en sportverenigingen.
  • Sportevenementen zorgen voor reuring en een positieve impuls. D66 wil zich inzetten voor het naar Rheden halen van grote en kleine sportevenementen.
  • Dankzij de inbreng van D66 is in 2020 in Velp het Biljoenbad geopend. Een duurzaam binnenzwembad met twee baden (een gewoon bad en een doelgroepenbad). Niet alleen heeft zwemclub PFC nu een onderkomen, het bad wordt ook gebruikt voor het geven van zwemlessen en door recreanten uit de hele gemeente. Onze inzet is onverkort ook het buitenbad in Rheden open te houden.
  • ‘Samen sterker’ geldt ook in de sport. Daarom dringen we er bij sportclubs op aan te kijken naar vormen van samenwerking. Oók als daar vanuit financieel oogpunt en gezien het aantal leden geen reden voor is. Regeren (besturen) is vooruitzien.
  • D66 staat achter de ‘Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023’ van de provincie Gelderland. Een agenda die staat voor inspireren, verbinden en samenwerken langs vier actielijnen: 1. Meedoen en ontmoeten, 2. Sportevenementen en talenten inspireren Gelderland, Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving en 4. Duurzame sportomgeving. Zo kunnen we de kracht van sport nog beter benutten.
  • Rheden biedt een fantastische omgeving. De focus moet gericht blijven op het verantwoord, zonder schade voor de omgeving en het milieu, stimuleren en faciliteren van die omgeving voor onder meer wandelen, fietsen, skaten en longboarden. Mogelijk ook het aanleggen van een pumptrack (aaneengesloten circuit van bulten en kombochten).
  • Uiteraard moet (aangepast) sporten en bewegen ook vanzelfsprekend zijn voor mensen met een beperking. Nu nog doet twee-derde van hen niet aan sport. D66-Kamerlid Jeanet van der Laan trekt landelijk de kar. Samen met Kamerleden van SP en GroenLinks schreef ze de notitie: ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’. Wij geven daar lokaal een vervolg aan.