Cultuur

WAT
D66 stimuleert culturele initiatieven in de gemeente Rheden door culturele instellingen, podiumvoorzieningen en dorpshuizen te ondersteunen in hun streven naar een aantrekkelijke evenementenprogrammering. D66 vindt het bovendien belangrijk de ontwikkeling van creatief talent van kinderen te stimuleren en biedt kinderen van minder verdienende ouders ook mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten.

WAAROM
Veel mensen genieten van voorstellingen, evenementen, exposities en schilder-, muziek- en danslessen. Kunstvormen als deze stimuleren een open blik, verbinden mensen of bieden een rustpunt. Bibliotheken verschaffen laagdrempelige toegang tot boeken en media, en dragen bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Kunst en kunstonderwijs biedt kinderen de mogelijkheid te worden wie zij zijn en ontwikkelt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

HOE
Dit bereiken we door:

  • Muziekonderwijs en een uitgebreid creatief aanbod toegankelijk te maken voor ieder kind.
  • In te zetten op handhaving van een bibliotheekvoorziening in Dieren en Velp, en de jeugdbibliotheek in Rheden.
  • Te streven naar een aanbod dat voor alle burgers interessant en uitdagend is, bijvoorbeeld door met initiatiefnemers van culturele evenementen mee te denken of maatwerkbeleid te bieden waar dat nodig is.
  • In te zetten op samenwerking tussen dorps- en cultuurhuizen in alle kernen. Dit zorgt voor sociale en culturele kruisbestuiving en bespaart ruimte.
  • De culturele instellingen binnen de gemeente en de podiumvoorzieningen in Dieren en Velp te ondersteunen met op activiteiten gerichte subsidies.
  • De creatieve sector te faciliteren. Bijvoorbeeld door flexibel te bestemmen en door industrieel erfgoed en kleine bedrijfsruimten beschikbaar te stellen voor ateliers.