Wat doet D66 nou tijdens zo’n raadsvergadering?

Op 7 november was de begrotingsvergadering van de gemeente Rheden. De gemeenteraad stemde over de plannen, de belastingen en de uitgaven voor 2024. Wij zitten met 3 leden van D66 in de gemeenteraad, samen met 24 raadsleden van andere partijen. En wij hebben de volgende dingen bereikt:

Maak een betere begroting

Voor ons als raadsleden is het heel belangrijk dat de begroting duidelijk en begrijpelijk is. De begroting moet namelijk ook duidelijk zijn voor inwoners. Wij vinden de begroting nu te lang en te vaag. Het is niet fijn om 190 pagina’s tekst te moeten lezen, die ook nog eens niet duidelijk en concreet zijn. Wij hebben een dringende oproep gedaan om dit te verbeteren. Wij willen een korte begroting met duidelijke plannen en financiën.

Red de bibliotheken

De bibliotheken in de gemeente Rheden (die vanaf 1 januari samen met cultuurbedrijf RIQQ opgaan in De Zoomerij) hebben te weinig geld voor het uitvoeren van belangrijke taken, zoals hulp bij de ontwikkeling van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden. D66 heeft – samen met ChristenUnie, GroenLinks en PvdA – een voorstel ingediend om te voorkomen dat de dienstverlening van De Zoomerij wordt afgeschaald. Dit voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad, dat betekent dat iedereen vóór was. Er is ook 161.000 euro apart gezet om De Zoomerij eventueel te helpen, als dat nodig is.

Koester de duisternis

In de gemeente Rheden staan maar liefst 7339 lantaarnpalen. Het is natuurlijk belangrijk dat de straat ‘s nachts veilig is, maar wij vinden dat we daar zo min mogelijk verlichting voor moeten gebruiken. Straatverlichting kost geld, en verstoort het dag-nachtritme van mensen en dieren. Daarom hebben wij – samen met GroenLinks en PvdA – een voorstel ingediend om de lichtvervuiling te beperken. Dit voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Solidariteit tussen inwoners en bezoekers

De onroerendezaakbelasting (OZB), die alle inwoners met een huis moeten betalen, gaat volgend jaar met 12% stijgen. Een stijging is niet fijn, maar het is helaas nodig om als gemeente genoeg geld te hebben voor het uitvoeren van alle taken voor ons als inwoners. Bezoekers aan onze gemeente betalen ook belastingen, namelijk toeristenbelasting. De toeristenbelasting zou maar met 3% stijgen. Dat vindt D66 niet eerlijk. Het is redelijk en solidair als bezoekers evenveel lastenstijging hebben als inwoners. Wij hebben voorgesteld om de toeristenbelasting mee te laten stijgen met de OZB. Dat levert de gemeente 60.000 euro per jaar op. Dit voorstel is aangenomen door de gemeenteraad met 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Prioriteit voor inclusiebeleid

De gemeente heeft de verplichting om een Lokale Inclusie Agenda te hebben. Dit is nog niet gebeurd. D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, ongeacht beperking, leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Daarom heeft D66 – samen met GroenLinks, PvdA en Beter Rheden – een voorstel ingediend om met prioriteit een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. De gemeente kan hiervoor volgens ons eenvoudig bij andere gemeenten kijken voor een goed voorbeeld, dus het hoeft niet lang te duren. Dit voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Bescherm inwoners tegen negatieve gevolgen van digitale technologieën

D66 maakt zich zorgen over misdrijven zoals fraude, identiteitsdiefstal, privacyschending en discriminatie. Het risico hierop wordt alleen maar groter door nieuwe digitale technologieën, zoals massale dataverzameling, algoritmische besluitvorming, biometrische software of generatieve taalmodellen. Daarom hebben wij aan de wethouder gevraagd om voorzorgsmaatregelen te treffen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering van de gemeente als in de openbare ruimte. Een belangrijke voorzorgsmaatregel is volgens ons dat inzet van digitale technologieën transparant is en door de gemeenteraad gecontroleerd kan worden. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen met 25 stemmen voor en 1 stem tegen.