Hospice Rozenheuvel bedreigd met sluiting

In de afgelopen raadsvergadering diende D66 samen met vele andere partijen een motie in om Hospice Rozenheuvel te behouden.

Hospice Rozenheuvel is erg belangrijke voor onze gemeente. Zij biedt ernstig zieke mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, deskundige zorg in een veilige omgeving. Het hospice moet gaan sluiten, omdat het Leger des Heils het hospice-werk wil beëindigen. Het hospice biedt 10 bedden (van de 24 bedden regionaal).

D66 zou het zeer betreuren als dit mooie initiatief verloren zou gaan. Daarom hebben wij, als fractie D66, met bijna alle andere fracties uit de gemeenteraad, een motie ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober. Hierin verzoeken wij het college om door te gaan om samen met andere gemeenten er alles aan te doen het hospice voor onze regio te behouden. En om daarnaast steun te geven om initiatieven tot behoud van de voorziening hospice al dan niet op de huidige locatie, te realiseren.