D66 Rheden stelt college vragen over energiebesparing

Iedereen praat over de prijzen van energie die door het dak gaan. De overheid maakt geld vrij om mensen met de laagste inkomens te ontzien en vrijwel iedereen zet de thermostaat lager en past het douchegebruik aan. Maar wat doet de gemeente Rheden, vraagt de fractie van D66 zich af.

Gaan de straatlantaarns misschien later aan of eerder uit? Of wordt overwogen sporthallen minder te verwarmen of de openingsuren te beperken? En kan de gemeente inwoners en bedrijven helpen die in een benarde financiële situatie zitten?
 
Tijdens de raadsvergadering van 27 september stelde raadslid Daan Appels van D66 deze vragen aan het college van B&W. Wethouder Gea Hofstede moest het antwoord schuldig blijven, maar beloofde wel op korte termijn met antwoorden te komen.
 
Daan Appels: “Meerdere mensen in mijn eigen omgeving vroegen naar wat de gemeente doet aan energiebesparing en zeiden: ‘Jij zit in die raad, dat kun je toch vragen?’ Natuurlijk kan ik dat, heb ik gezegd, ik ben niet voor niets volksvertegenwoordiger. Ik heb de vragen gesteld en ben uiteraard benieuwd naar het antwoord van het college. Wij zouden graag zien dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.”