D66 Rheden plein voor energiesteun studenten

De fractie van D66 in Rheden vindt dat ook studenten die in de gemeente wonen in aanmerking moeten komen voor de energietoeslag. Het college echter wil daar niet in mee en verwijst studenten door naar de bijzondere bijstand. Tot teleurstelling van D66-fractielid Ties Kuijpers (28). “Het geeft geen pas een complete groep, studenten in dit geval, uit te sluiten”, zegt hij.

De Rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om de stijging van de energierekening deels te compenseren. Zo krijgen huishoudens met een laag inkomen 1.300 euro. Een toeslag die niet geldt voor studenten, heeft minister Carola Schouten van Armoedebeleid bepaald. Studenten en studentenorganisaties zijn het daarmee niet eens, maar Schouten houdt voet bij stuk.
 
In Nijmegen spande een student een rechtszaak aan tegen de gemeente om de energietoeslag af te dwingen. Hij werd in het gelijk gesteld en inmiddels heeft Nijmegen, net als enkele andere gemeenten, de regeling ook voor studenten opengesteld. De gemeente Rheden doet dat vooralsnog niet. Dat is tegen het zere been van Ties Kuijpers van D66 Rheden, zelf tot voor drie jaar geleden student in Delft. Hij laat het er niet bij zitten en stelde er vragen over in de gemeenteraadsvergadering van 1 november. Als het college vasthoudt aan zijn lijn, overweegt Kuijpers een motie in te dienen.
 
Dat in de gemeente Rheden niet heel veel studenten wonen, vindt Ties Kuijpers niet ter zake doende. “Het gaat om het principe. Je kunt niet zomaar een groep uitsluiten. Dat gaat tegen alle regels van gelijkheid in. De rechter in de Nijmeegse zaak heeft gezegd dat studenten zich wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie kunnen bevinden als niet-studenten. En dat de bijzondere bijstand geen redelijk alternatief is voor de energietoeslag. Daarom willen wij dat Rheden de energietoeslag alsnog ook voor studenten beschikbaar stelt.”

Update 8 november

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november hebben wij een motie over dit onderwerp ingediend, die unaniem is aangenomen! Oftewel, alle partijen waren het met onze oproep eens. In de motie vragen wij aan het college om te onderzoeken of de gemeente studenten kan compenseren voor de gestegen energiekosten via de energietoeslag. En daarbij rekening te houden met voorbeelden uit andere gemeenten waar dit al mogelijk is gemaakt, zoals Delft, Heerlen, Nijmegen en Zwolle. We horen hier in december meer over!

Update 20 december

In de gemeenteraadsvergadering van 20 december heeft het college (de burgemeester en de wethouders) een plan gepresenteerd voor de aanpak van energiearmoede. De energietoeslag voor studenten zat ook in het pakket. Daar zijn wij erg blij mee! We hebben ingestemd met het hele pakket, zodat er veel nieuwe ondersteuning komt voor inwoners die door de hoge energieprijzen lastig kunnen rondkomen.