Biodiversiteitsplan & Masterplan Veluwezoom

Afgelopen dinsdag stonden onder meer het Biodiversiteitsplan en het Masterplan Veluwezoom op de raadsagenda. Onze raadsleden Rosanna en Ties gingen hier beide uitgebreid op in.

Biodiversiteitsplan

Rosanna:
“D66 is blij met het plan en de stappen die gezet worden voor het herstel van onze biodiversiteit. Wij hebben het college dan ook opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met de plannen van onder meer voorlichting en educatie.

Ook zijn wij blij met de toezegging van het college om aan te sluiten bij de bossenstrategie en natuurherstelprogramma’s van de provincie en waar mogelijk zelf als gemeente al eerder de nodige stappen hierin te zetten.

Ten slotte hebben wij onze dank uitgesproken voor de bereidheid ons als gemeente aan te sluiten bij het IJsselmanifest. Een initiatief waar wij middels schriftelijke vragen aandacht voor hebben gevraagd. Het IJsselmanifest is onderdeel van Drinkable Rivers dat als doel heeft binnen 30 jaar een drinkbare rivier te maken van de IJssel.”

Masterplan Veluwezoom

Ties:
“In de afgelopen raadsvergadering heeft D66 ingestemd met het Masterplan Veluwezoom, een groot project om de natuur en recreatie in het Nationaal Park Veluwezoom beter in balans te brengen. We zijn blij met minder gemotoriseerd verkeer en minder rondjes-rijders (een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma), terwijl de Posbank bereikbaar kan blijven voor mindervaliden.

We hebben daarnaast bereikt dat de gemeente voorlopig geen cameratoezicht gaat gebruiken in het Nationaal Park. Ons voorstel kon rekenen op steun van de wethouder, waardoor de gemeenteraad hierover in de toekomst meer te zeggen krijgt.”