Steven Marshall

Steven - Beeld: D66 Rheden

  • 45 jaar
  • Marchester (GB)
  • Ellecom

De ‘grote’ vraagstukken waar we nu voor staan – de klimaatcrisis, de woningnood, de groeiende kloof tussen burger en politiek – vragen ook om lokale politiek waarin voor oplossingen gegaan wordt. Ik wil daarom vooral graag dat er een sterke D66-fractie is die de komende jaren wil doorpakken met concrete acties en verbeteringen. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Wat is je lievelingsplek in Rheden?

Er zijn teveel prachtige plekken op de Veluwezoom, maar ik kom het meest tot rust aan de IJssel, bij de haven van het pontje naar Olburgen.  

Welke kansen zie jij voor Rheden?

We hebben een prachtige omgeving en een betrokken bevolking. We kunnen er samen voor zorgen dat het nu – maar ook over tientallen jaren nog – hier de beste plek is om te wonen en te leven. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Op veel gebieden kiest de gemeente al voor een juiste richting, maar ik zou willen dat de raad en het college wat meer en sneller komt tot wat nodig is om echte stappen te kunnen zetten. Het klimaatvraagstuk, het woningtekort, de toenemende ‘energiearmoede’, natuurherstel….de vraagstukken zijn zo belangrijk dat we steeds kleine, maar ook grote stappen moeten blijven zetten. 
  • Meer plannen maken met de omgeving in plaats van over de omgeving. Lees: met burgers, bijvoorbeeld in het Burgerberaad. Zonder brede steun voor het beleid vanuit de dorpen kan de gemeente nooit de juiste dingen doen.   
  • Niet vergeten trots te zijn op de vele dingen die mooi en fijn zijn in onze gemeente

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een partij is die echt vooruitstrevend is, en niet bang is soms voor grotere hervormingen te gaan als die tot benodigde verbeteringen leiden.

Wat is je favoriete boek?

Meestal is mijn favoriete boek het boek dat in nu lees. Op dit moment is dat: Max, Mischa en het Tet-offenstief van Johan Harstad.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

We hadden mazzel: toen het begin juli even kon met mijn gezin naar een optreden van Typhoon geweest in het prachtige openluchttheater van Hertme. Spectaculair maar vanwege de setting ook bijzonder intiem, heerlijke show!