Stefanie van Eijden

Stefanie - Beeld: D66

  • 52 jaar
  • Hilversum
  • Velp

Het is tijd om nieuwe afwegingen te maken over wat er belangrijk is. Inspraak van inwoners en samen op zoek naar de beste oplossingen. Qua klimaat en biodiversiteit staan we voor grote uitdagingen. Die kunnen we alleen samen oplossen. Om de kansen voor ieder mens op een zelfstandig bestaan is het nodig dat mensen weerbaar zijn en dat instanties dat ondersteunen.

Wat is je lievelingsplek in Rheden?

Zoveel mooie plekjes binnen de gemeente. De haven in de Steeg is prachtig plekje waar ik mooie herinneringen aan heb. Ik kom ook graag op de Posbank. In de zomer fietsen we regelmatig langs de IJssel. En dat is genieten van het landschap.

Welke kansen zie jij voor Rheden?

  • Inwoners en lokale overheid maken samen keuzes over hoe we invulling geven aan de toekomst. Via bijvoorbeeld het Budgerberaad.
  • Herstel van het evenwicht tussen de belangen van het milieu, de natuur de landbouw en wonen.
  • Werken aan kansengelijkheid.

Wat betekent D66 voor jou?

Het sociale en liberale karakter van de partij spreekt mij aan. Ik geloof erin dat mensen zelf richting geven aan hun leven. Om dat te kunnen is het van groot belang dat je daartoe ook in staat bent. Investeren in kwalitatief hoogwaardig onderwijs is dus één van de zaken die ik, net als D66, superbelangrijk vind. Belangrijk vind ik ook dat het evenwicht tussen de belangen van het milieu, de natuur, landbouw en wonen hersteld wordt. Zodat we leven in een land waarin het prettig wonen en samenleven is. Naar mijn idee is D66 een partij die ambitieus op zoek gaat naar lange termijn oplossingen voor de toekomst.

Wat is je favoriete boek?

Wees onzichtbaar van Murat Isik. Metin groeit op in de Bijlmer. Hij en zijn familie heeft het zwaar. Uiteindelijk weet hij zich te ontworstelen en vindt zijn eigen weg.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Afgelopen week Go Short in Focus Arnhem. 5 korte films door filmmakers uit deze regio. Verrassend, creatief en muzikaal.