Woningbouw Den Hout

Raadsbijdrage Job Basting (Maiden speech)

Voorzitter, 


Allereerst wil D66 complimenten uitbrengen naar de inwoners van Den Hout met hun betrokkenheid en inzet om de woningbouwstrategie tot een succes te maken. D66 heeft er in het verleden vaak op gehamerd dat bewoners beter betroken moeten worden bij ontwikkelingen in hun buurt. Dat is hier goed gebeurd. Chapeau.
D66 denkt dat het nieuwbouw project op het voetbalveldterrein een goede impuls geeft aan Den Hout. 


D66 maakt zich echter zorgen over de werkwijze van het CPO. In de sjabloonvragen staat dat het uw bedoeling is dat er alleen voor mensen ‘met binding met Den Hout’ gebouwd wordt. Omdat in het voorstel en de wet iets anders staat willen we graag van u horen wat het nu is.


We willen voorkomen dat het middel CPO wordt gebruikt om alleen mensen met binding met Den Hout een huis te kunnen laten kopen. 


Het is discriminerend om ‘eigen volk’ voor te trekken, iedereen heeft in principe evenveel recht om in Den Hout te wonen. Discrimineren willen wij als gemeente Oosterhout niet faciliteren nemen wij aan?!
Waar wij ons zorgen om maken, als wij het CPO op deze manier goedkeuren. Dan komt de buurt bij het volgende nieuwbouwproject, bijvoorbeeld in Dommelbergen, met dezelfde eis ‘alleen mensen uit Dommelbergen’ mogen hier komen wonen. Als wij hier nu goedkeuring aan geven dan is het einde zoek. 

We zitten in een spagaat omdat we het super goed vinden hoe Den Hout dit zelf regelt maar we zijn bang dat deze huizen alleen aan ‘eigen volk’ zullen worden toegewezen door het Houts bestuur en leden van het CPO.
D66 vindt dat de CPO initiatiefnemers niemand zouden moeten uitsluiten én tot maximaal 50% toewijzing geven aan woningzoekenden die binding hebben met Den Hout. De overige 50% is vrij invulbaar. Zoals beschreven staat in de huisvestingswet. 


Dus college, hoe gaan jullie waarborgen dat er mensen zonder binding met Den Hout ook kans hebben om op deze mooie plek kunnen wonen? En iedereen gelijke kansen heeft om in Den Hout een huis te kunnen kopen.
We lezen in de sjabloonvragen dat er nog geen statuten zijn van het CPO maar we gaan wel akkoord geven. Geven wij een carte blanche aan het CPO of gaan zij  ter zijner tijd de statuten nog afstemmen met de gemeente?


Bedankt voorzitter.