Mobiliteit en Bouwen

Hoe en waar we wonen bepaalt voor een belangrijk gedeelte ons welzijn. Bouwplannen beïnvloeden onze directe woonomgeving en dus ons welzijn. Belangrijk dus dat wij voorzichtig hier mee om willen gaan en niet blind achter ieder project aan hobbelen. Voorstellen moeten goed onderbouwd worden en breed afgewogen.

Wat wil D66 voor Oosterhout:

Een woningbouwprogramma gebaseerd op goed onderzoek. Dit biedt een gedegen inzicht voor wie en hoeveel gebouwd moet worden. Wat is de behoefte is de essentiële basisvraag. 

Bouwplannen toetsen aan het woningbouwprogramma en slechts bouwen naar benodigde aantallen woningen in Oosterhout

Eerst inbreiden met behoud en versterken van groen. Daarvoor is burgerparticipatie nodig bij het opstellen van de plannen. 

Geen monotone nieuwbouwwoningen, maar gevarieerd bouwen met ook nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld meerdere generaties of meerdere functies in een wooncomplex

Betaalbare woningen op het Slotjesveld, de locatie voor eenpersoonshuishoudens, tiny flats (kleine (modulaire) flats met gezamenlijke ruimtes) of tiny houses

Klimaatgericht bouwen met het integreren van veel groen: groene daken, verticaal groen en klimaatgerichte inrichting eromheen. Dit draagt bij aan een gevarieerde omgeving, wateropvang en verkoeling in de zomer

Wat betreft mobiliteit wil D66 een met zonnepanelen bedekt transferium: een of twee centrale parkeerplaatsen met een ov-verbinding naar het centrum. Zo wordt de stad ontlast en schoner en kan het groen terugkeren in de stad.

Meer ruimte voor de fiets: fietsmarkeringen, fietspaden maar ook prioriteit aan de fiets in sommige straten

Versterken van de eigen identiteit, waarin iedereen zich kan herkennen. Dit kan worden versterkt door een kunstwerk of een creatief object in de wijk of buurt.