Dit is ons verkiezings-programma

Eeneind visvijver - Beeld: D66 Nuenen

Voorwoord lijsttrekker Anneke Coolen-Pero

Wij staan voor een dorp waar…
✓ … jong en oud met plezier samenleven.
✓ … we elkaar ontmoeten in onze prachtige verenigingen.
✓ … jongeren een betaalbare en duurzame woning vinden.
✓ … veel groen en goede voorzieningen aanwezig zijn.
✓ … ondernemers de kans krijgen om hun droom te realiseren.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
D66 wil werken aan een dorp waar jong en oud zich thuis voelen en fijn kunnen wonen en
leven. Maar hoe houden we dat zo in de toekomst? Nuenen is een dorp met veel actieve senioren.
Daar zijn we blij mee. Door de vergrijzing missen we echter de balans tussen jong en oud.
Daarom vind D66 het belangrijk om aandacht te geven aan het behoud van de jeugd en gezinnen in Nuenen.
Zo houden we Nuenen leefbaar en blijven de basisvoorzieningen beschikbaar voor al onze inwoners.

D66 Nuenen wil zich inzetten voor jongeren, jonge gezinnen, ondernemers en de natuur. In
ons programma zetten we daarom vol in op de volgende speerpunten:
✓ JONG Nuenen: meer betaalbare woningen voor jongeren, meer focus op gezinnen,
goede basisvoorzieningen zoals onderwijs en sport;
✓ DUURZAAM Nuenen: meer groen voor alle inwoners, meer zonne-energie, meer
ruimte voor innovatie.
✓ ONDERNEMEND Nuenen: ruimte voor ondernemers, een ondernemersfonds en een
bruisend centrum;

D66 is voor samenwerken: samen de schouders eronder in plaats van de
hakken in het zand zetten. Samenwerken met al onze inwoners en ondernemers.
Samenwerken in een nieuwe raad en met een nieuw college van B&W. Maar ook
samenwerken in de regio. Met jou willen we samenwerken aan een jong, ondernemend en
duurzaam Nuenen, mét zorg voor onze ouderen. 2022 is voor ons een bijzonder jaar, D66
Nuenen bestaat dan 40 jaar!

D66 zet zich in voor een jong, duurzaam en ondernemend Nuenen.