Paul Smilde

Paul Smilde - Beeld: D66 Nuenen

D66 Nuenen stelt voor: Paul Smilde

  • 51 jaar
  • Groningen
  • Nuenen
  • Hij/hem

Motivatie intro
Ik geloof in een jong, ondernemend en duurzaam Nuenen. Als gemeenteraadslid wil ik mijn bijdrage leveren aan onze prachtige gemeenschap. Deze kan alleen blijven floreren als jonge mensen zich hier thuis voelen, ondernemers de ruimte krijgen om te innoveren en we zorg hebben voor de natuur.

Motivatie of persoonlijke vragen
Ik woon al bijna 25 jaar in Nuenen met heel veel plezier. Ik voel mij bijzonder verbonden met ons prachtige dorp, onze gemeenschap en haar energieke ondernemers. In de komende jaren draag ik graag bij aan het bouwen van een stevige toekomst voor onze gemeente. Hierbij richt ik mijn aandacht in het bijzonder op de volgende zaken:
ü Om een bruisende gemeenschap te blijven, is verjonging van ons dorp van levensbelang. Ik zet me in voor betaalbare nieuwe woningen voor starters en jonge gezinnen en een betere doorstroming van bestaande woningen. Juist een gezonde bevolkingsopbouw garandeert ook voor ouderen een verzorgde toekomst.
ü Voor veel ondernemers in de horeca, als ook voor winkeliers zijn de laatste twee jaar erg zwaar geweest. Het beleid om hen nieuwe kansen te bieden kan veel innovatiever vormkrijgen. Kredietfaciliteiten en een gunstig vestigingsklimaat, als ook actief beleid om potentiële werknemers in Nuenen te vestigen dragen hieraan bij.
ü Nuenen loopt achter in haar ambitie op het gebied van duurzaamheid, in vergelijking tot omringende gemeenten. Duurzaamheid hoeven we niet te zien als kostenpost, maar als een kans om te innoveren. Dit kan de gemeente actief stimuleren.
ü Onze gemeentelijke financiën zitten in de gevarenzone. Het investeringsbeleid kan doelmatiger en minder verkwistend worden ingestoken. Het Klooster, de Hongerman alsook de ontwikkeling van Eeneind-West zijn slechts enkele voorbeelden. Een bescheidener aanpak, met juist méér kansen voor ondernemers zal onze financiën in de komende vier jaar weer houdbaar maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)
Ik vind het altijd erg gaaf als er activiteiten zijn in het Park. Daarnaast breng ik graag tijd door in de prachtige bossen die we met Stiphout delen. Het is een groot voorrecht om hier zo vanuit mijn huis naar toe te kunnen lopen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?
Ik zie veel kansen voor de volgende onderwerpen:
ü Jong Nuenen: Meer bouwen voor starters en jonge gezinnen, betere doorstroming, meer ruimte voor sport & spel.
ü Ondernemend Nuenen: Opzetten van een ondernemersfonds voor en door ondernemers, beter vestigingsklimaat, aantrekken van jong talent.
ü Duurzaam Nuenen: Met name het duurzame energiebeleid, isolatie, en een echt groenbeleid.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?
Ik wil het beleid richten op het creëren van een evenwichtige toekomst voor Nuenen. Dat gaan we toetsen aan dezelfde criteria:
· Draagt het bij aan verjonging? Betaalbare nieuwbouw woningen en doorstroming
· Stimuleert het ondernemerschap? Ondernemersfonds, vestigingsklimaat, personeel
· Zijn we goed voor de natuur? Groenbeleid, proefprojecten voor duurzame energie

Wat betekent D66 voor jou?
D66 gelooft in de kracht en vrijheid van het individu en begrijpt daarnaast dat we een gemeenschap samen bouwen. We polariseren niet, maar vinden praktische oplossingen die altijd constructief en toekomstgericht zijn.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)
Even een beetje promotie: Afgelopen jaar is mijn boek ‘It’s NOT about You!’ (‘Het Draait NIET om Jou!’) uitgekomen. Het geeft mijn visie op leiderschap en hoe je met anderen je dromen waarmaakt. Ik heb hier al mijn ervaring en inzichten met veel energie in verwerkt. Het boek komt dit jaar ook in het Nederlands uit.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Een concert van Racoon in Mariahout, vlak voordat concerten niet meer werden toegestaan. Een heerlijke band van wereldklasse, met ook de nodige zelfspot. Dat spreekt me erg aan.

Heb je een vraag? Neem dan contact met mij op via het e-mail adres
[email protected]