Anneke Coolen-Pero

Anneke Coolen-Pero - Beeld: D66 Nuenen

D66 Nuenen stelt voor: Anneke Coolen-Pero

Als lijsttrekker wil ik werken aan een dorp waar iedereen zich thuis voelt en fijn kan wonen en leven. Nuenen is een dorp met veel actieve senioren. Daar zijn we blij mee. Door de vergrijzing missen we echter de balans tussen jong en oud. Daarom vind ik het belangrijk belang om aandacht te geven aan het behoud van de jeugd en gezinnen in Nuenen. Met D66 willen we werken aan een jong, inclusief, ondernemend, en duurzaam Nuenen, waar iedereen zich thuis voelt

Ik wil graag bijdragen aan mijn woongemeente.
Voor starters en voor senioren zijn er te weinig betaalbare woningen in Nuenen, ik wil daar graag vanuit de gemeenteraad nieuwe kansen voor creëren.

We moeten op zoek gaan naar nieuwe woonvormen en woonconcepten waarbij jong en oud samen wonen in nieuwe gemeenschappen met aandacht voor elkaar

Nuenen legt nog te weinig nieuw groen aan. Ik zou veel meer groen willen toevoegen aan ons dorp. Op het gebied van energie is er nog heel veel werk te verrichten, ik wil daar vanuit de raad aandacht voor vragen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)
Het Park in Nuenen, een prachtige groene plek in Nuenen waar jong en oud samenkomen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?
Werken aan een jong en inclusief Nuenen: Meer bouwen voor jongeren , meer speel-voorzieningen voor de jeugd, goede basisvoorzieningen voor jong en oud. Werken aan een woon-zorg visie voor onze senioren
Werken aan een duurzamer Nuenen, b.v. het stimuleren van zonne–energie en meer groen.
Werken aan een ondernemend Nuenen via een ondernemersfonds voor en door ondernemers.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?
-Aanleg van meer groen
-Meer betaalbare woningen opnemen in nieuwbouwplannen voor jongeren en senioren
-Meer proef projecten voor duurzame energie.

Heb je een vraag? Neem dan contact met mij op via het e-mail adres
[email protected]

  • 49 jaar
  • Nuenen
  • Nuenen
  • Zij/haar