Een groene en duurzame gemeente

D66 staat voor duurzaamheid. De effecten van de klimaatverandering worden steeds meer
zichtbaar. We moeten samenwerken en samen innoveren om onze klimaatdoelen te halen en
de CO2 uitstoot te verminderen. D66 is voor de aanplant van meer bomen en groen in onze
gemeente. Ook moet er meer ruimte komen voor zonne-energie en proefprojecten voor
warmte – koude opslag. Zo wordt Nuenen een gezonder, groener en duurzamer dorp. Niet
alleen voor ons, maar juist ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Speerpunten Duurzaam Nuenen
• Nuenen maakt werkt van de energie-transitie, o.a. meer
zonne-energie
• Proefprojecten warmte-koudeopslag
• Actieplan groen voor meer bomen en groen
• Inwoners actief informeren en betrekken bij hun
omgeving/openbaar groen
• Stimuleren van zonne-energie en grote kansrijke locaties
in kaart brengen
• Duurzaam bouwen, zowel bij nieuwbouw als bestaande
bouw
• Welkomstpakket duurzaamheid voor inwoners.
• Stimuleren van innovatie en nieuwe concepten