Jong, ondernemend en duurzaam Nuenen

Nuenen is een mooie groene gemeente voor jong en oud. Maar hoe houden we dat zo in de
toekomst? Hoe blijven we een gemeente waar mensen graag wonen, ondernemen en samenleven?

We zijn er voor al onze inwoners van jong tot oud, maar vinden dat er meer balans moet komen in
ons dorp in de toekomst. D66 vindt dat Nuenen meer kan doen voor jongeren, jonge gezinnen,
ondernemers en de natuur.
In ons programma zetten we daarom vol in op de volgende Speerpunten:
✓ JONG Nuenen
✓ DUURZAAM Nuenen
✓ ONDERNEMEND Nuenen
Hierover leest u meer in hoofdstuk 1 tot en met 3.

Maar wij hebben veel aandacht voor zorg, ouderen en mobiliteit. Over deze onderwerpen leest u
meer terug in hoofdstuk 5 en 6. Hieronder treft u de top 5 punten van ons programma.

Top 6 van D66 Nuenen
1. Meer betaalbare woningen voor starters door hoger en compacter te bouwen
2. Nuenen als groene gemeente: voor elke gekapte boom moeten er 2 terugkomen
3. Nuenen als duurzame gemeente die de energietransitie stevig aanpakt
4. We maken meer ruimte voor de fiets en voetgangers
Gezonde financiën: afbouwen van onze schuldenlast en hand op de knip als het nodig is
5. Goede zorg voor jong en oud, investeren in meer capaciteit bij het CMD

Team D66 Nuenen - Beeld: D66 Nuenen