Aandacht voor jongeren en gezinnen

D66 staat voor een jong Nuenen. Voor ouderen hebben we gelukkig al veel goed geregeld in
Nuenen, zo zijn er veel basisvoorzieningen in het dorp. D66 vindt jongeren en gezinnen
belangrijk voor de toekomst. Zij brengen balans in ons dorp en zorgen dat de voorzieningen
kunnen blijven. Een groen dorp, waar het fijn is om te wonen voor alle generaties. Dit wil D66
Nuenen blijven stimuleren voor nu en voor de toekomst.


Speerpunten Jong Nuenen
• Meer betaalbare woningen bouwen voor jongeren door
compacter en hoger te bouwen
• Bij nieuwbouw eis opnemen 30 – 40% goedkope en middeldure
woningen
• Starterslening beter benutten: bindingseis laten vervallen
• Behoud en versterken basisvoorzieningen voor alle inwoners, van
jong tot oud
• Voldoende speeltuinen voor de jeugd. Aanleg 2e
skatebaan Nuenen Noord
• Sportlocaties op orde: een vernieuwde Hongerman en de
nieuwbouw van een 2e sporthal
• Goede zorg en onderwijs voor iedereen. Behoud
onderwijslocaties in alle kernen
• Een veilig Nuenen: betere en veilige fietsroutes in heel Nuenen