Goede zorg voor iedereen

CMD in Nuenen - Beeld: D66 Nuenen

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan. Je niet twintig weken hoeft te wachten voordat je met een psycholoog kunt praten.

Onze ouderen voldoende aandacht krijgen in het verpleeghuis, omdat er meer zorgpersoneel is. Er voldoende medicijnen beschikbaar zijn, omdat Europa eindelijk onafhankelijk is van de medicijnproductie in China en India.

D66 Nuenen is positief over de coördinerende rol die het centrum maatschappelijke deelname heeft gekregen. Op deze manier worden inwoners met een hulpvraag centraal gesteld en hoeven zij niet allerlei instanties af. D66 wil graag dat de wachttijden zo kort mogelijk blijven en dat inwoners snel zorg krijgen. Het CMD helpt daarbij om mensen snel en pro-actief door te verwijzen. D66 Nuenen is voor uitbreiding van de capaciteit van het CMD. Daardoor kan het CMD Goede en snelle ondersteuning voor zorg bieden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.