Een veilig, duurzaam en bereikbaar Nuenen

Busstation Nuenen - Beeld: D66 Nuenen

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

D66 Nuenen vindt het belangrijk dat het veilig is op straat voor iedereen. Met het toenemend aantal woningen in het dorp en het doorgaand verkeer wordt het steeds drukker op de Nuenense wegen. Nuenen moet bereikbaar en veilig blijven met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. D66 wil daarom dat er in het hele dorp wordt geïnvesteerd in goede en veilige fietsroutes. Maak het voor iedereen aantrekkelijker om de fiets te nemen en de auto te laten staan. In het centrum moet meer
ruimte komen voor de voetganger en de fiets.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.