Goed uitvoeren zware taak omgevingsdienst NZKG is essentieel 

Het is essentieel dat de omgevingsdiensten hun taak goed uit kunnen voeren. Met name de omgevingsdienst NZKG heeft een zware taak in de IJmond.

Gezondheid in de IJmond

D66 maakt zich zorgen over de gezondheid in de IJmond. De omgevingsdienst NZKG is dé omgevingsdienst die op vergunning, toezicht en handhaving het meeste van doen heeft met de staalfabriek van Tata. Mede door deze zware taak heeft deze omgevingsdienst (OD) een tegenvallend jaarresultaat. Voor de D66 woordvoerder Wesley van der Heijden is dat begrijpelijk: “Mijn zorgen zitten dan ook in de weerstandsratio van deze OD. De gedeputeerde heeft ons in de commissievergadering in juni niet gerust kunnen stellen.” 

Financieel moet het kloppen

De omvang van het vermogen van de OD NZKG wordt als “matig” beschouwd en de OD belooft zich in te spannen om dit in de komende jaren te verbeteren. Na de verzekering van het college op 16 juli in Provinciale Staten dat de OD dit zeker gaat doen, werd een voorstel voor een aanvulling op de zienswijze ingetrokken. 

Coalitieakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord geeft volledige medewerking aan het plan Groen Staal met deadlines zoals door Tata gesteld. De ambities om sneller een gezonde leefomgeving te realiseren zijn niet verwoord helaas. Reden voor D66 om in ieder geval de uitvoering van de handhaving en vergunningverlening door de omgevingsdiensten goed te volgen en in nauwe samenwerking met de landelijke politiek de versnelling te blijven nastreven. 

Langs het Noordzeekanaal - Beeld: ConnyvS