Wesley van der Heijden

Wesley van der Heijden - Beeld: D66

Duo-commissielid met woordvoerderschap gezonde leefomgeving & milieu, (circulaire) economie, bestuur, recreatie & toerisme.
Lid van de commissie leefomgeving en commissie bestuur.
Eerste aanspreekpunt voor de IJmond en de kop van Noord-Holland.
Wesley was enkele maanden tijdelijk Statenlid en is daarna op 2 oktober 2023
geïnstalleerd als duo-commissielid.

Over Wesley

  • 27 jaar
  • Geldrop
  • Beverwijk
  • Hij/hem

Twee jaar geleden kwam ik voor de liefde naar Noord-Holland en woon nu in de IJmond. Vanaf dag 1 voel ik me verbonden met deze provincie en zie hoeveel mooie plekken er zijn. Het behouden en versterken van onze natuur in harmonie met de opgaven die we hebben op het gebied van woningbouw, energietransitie en klimaat.

Wesley heeft Amélie Strens vervangen als Statenlid tijdens haar zwangerschapsverlof in de maanden mei-augustus 2023.

Lievelingsplek in Noord-Holland

Naast de Slufter op Texel, de uitgestrekte polders en de mooie historische stadcentra van bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Enkhuizen, zijn toch de duinen bij Heemskerk en de Waterleidingduinen mijn lievelingsplek(ken). Hier kan je zo lekker verdwalen en helemaal een worden met de natuur.

Welke kansen zie jij voor het provinciaal bestuur

Ik zie kansen voor de provincie om de natuur te versterken. Zodat we naast wonen en werken ook prettig kunnen recreëren in onze provincie.
Daarnaast zie ik een kans om de gezondheid van onze inwoners op één te zetten en daarnaast de werkgelegenheid van Tata en Schiphol te behouden.

Natuur en water als uitgangspunt Het belang van natuur en water in ieder besluit meenemen
Banen voor de toekomst De arbeidsmarkt gaat aansluiten bij de economie van de toekomst
Betere luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in de provincie mag niet meer een van de slechtste in het land zijn.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een geweldige vereniging. Ik ben ooit lid geworden omdat ik me heel goed kan vinden in de richtingwijzers. Maar je blijft voor de gezelligheid en de vriendschappen die je maakt.

Wesley van der Heijden - Beeld: WvdH