De datacenter-strategie moet flexibeler voor duurzaamheid

Noord-Holland heeft een ruimtelijke strategie voor datacenters. Voor D66 is helder dat datacenters erbij horen in onze maatschappij. Iedereen maakt er gebruik van, ook ziekenhuizen, bedrijven, politie, overheidsdiensten, mobiele telefoongebruikers, thuiswerkers. Er is een groot Europees internetknooppunt in Amsterdam. De nadelen moeten we goed reguleren en de voordelen benutten. 

Beleid voor datacenters werkt

Daarom is er sinds 2022 in de provincie Noord-Holland een datacenter-strategie. Eerder ontstonden in de gemeente Hollands Kroon grootschalige datacenters zonder specifieke regulering. Betere coördinatie van participatie, landschappelijke inpassing, waterproblematiek, energiegebruik, restwarmtedeling, duurzaamheid was nodig. Dat verloopt nu beter, maar de ontwikkelingen gaan snel.  

Herijken is nodig

In de praktijk werkt niet alles zoals bedacht in de nieuwe beleidsstrategie. Met deze nieuwe manier van industrialisatie was nog niet veel ervaring. Daarom werd de strategie ook slechts voor 2 jaar vastgesteld. Herijking wordt nu bekeken. Er is ervaring opgedaan met de regels en er is nu bijvoorbeeld nieuwe technologie voor datathermie en waterloze koeling. Reden voor D66 woordvoerder Wesley van der Heijden om het college te vragen de datacenter-strategie te toetsen op welke rol datacenters kunnen spelen in de grote transities van deze tijd: “Hoe gaan we het beleid verbeteren? De datacenter-strategie zit soms de energietransitie in de weg. Dat zou niet zo moeten zijn. “ 

Wesley van der Heijden aan het woord in commissie bestuur - Beeld: ConnyvS

Warmte van data naar kassen

De inspreker van Switch datacenters kwam op 18 maart met een concrete casus uit De Kwakel, waar de regels nu in de weg staan, dat het datacenter slim afgevangen warmte gaat leveren aan het kassengebied. De tuinders staan er klaar voor. De provinciale commissie praat er in april verder over. 

UPDATE 22 april 2024 – Iedereen heeft data in de cloud D66 heeft de brief van het college over de voortgang van de actualisatie van de datacenterstrategie geagendeerd voor bespreking in de provinciale commissie bestuur.
Doel van de behandeling is om met de leden van de commissie van gedachten te wisselen over waar de strategie nu werkt en waar het nu knelt.
Na de werkbezoeken aan Alliander en aan het datacenter in De Kwakel hebben indieners nieuwe inzichten gekregen in wat werkt en wat niet werkt in de strategie.
De meningen over datacenters lopen uiteen bij de partijen, maar een meerderheid is zeker voorstander voor een vlotte actualisatie van de strategie op dit gebied en heeft input meegegeven aan het college welke richting het uit moet gaan. De verwachting is dat er een voorstel komt in de herfst.

De snelle groei van vestiging van datacenters in Nederland roept veel discussie en controverse op. Datacenters leggen een groot beslag op het energienetwerk en hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit. Maar tegelijkertijd hebben datacenters een belangrijke rol in onze snel digitaliserende samenleving. De Provincie Noord-Holland komt nu als provincie in Nederland in actie.

Werkbezoek aan NorthC datacenter in Oude Meer