Gedeputeerde Zaal tevreden met vaststelling Datacenterstrategie

De snelle groei van vestiging van datacenters in Nederland roept veel discussie en controverse op. Datacenters leggen een groot beslag op het energienetwerk en hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit. Maar tegelijkertijd hebben datacenters een belangrijke rol in onze snel digitaliserende samenleving. De Provincie Noord-Holland komt nu als provincie in Nederland in actie. De datacenterstrategie moet de groei van datacenters in Noord-Holland controleren door strenge voorwaarden te stellen aan nieuwe vestigingen.

Zoektocht naar balans

De Datacenterstrategie stond al eerder op de agenda van de Commissie Economie, Financiën en Bestuur. De strategie, voorgedragen door Gedeputeerde Zaal, zoekt een balans tussen de lusten en lasten van datacenters. Zo worden strenge duurzaamheidsregels aan nieuwe datacenters opgelegd, nieuwe vestigingen geclusterd in drie Noord-Hollandse gemeenten en zijn nieuwe locaties enkel toegestaan op bedrijventerreinen.

Ook een Europees onderwerp

Woordvoerder Linde Gonggrijp toonde zich namens de Statenfractie van D66 tevreden. Gonggrijp benadrukt: ‘’Het is goed dat met verschillende overheden wordt afgestemd over vestigingsvoorwaarden en dat er zicht blijft op de gevolgen voor ons elektriciteitsnetwerk’’. Verder riep Gonggrijp de Gedeputeerde op om de voorwaarden van hyperscale datacenters ook nationaal en Europees aan te kaarten. Een hiertoe mede-ingediende motie van D66 werd aangenomen.

Belang burgerparticipatie

Tot slot zal de Provincie zich hard maken voor sterke burgerparticipatie rondom datacenters. Hoewel gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor burgerparticipatie, heeft gedeputeerde Zaal Provinciale Staten toegezegd actief met gemeenten in gesprek te gaan over de vormgeving van deze processen. Hierbij onderstreepte Linde Gonggrijp het belang van het SMART (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) formuleren van de vestigingsvoorwaarden van datacenters, zodat burgers weten waar zij aan toe zijn.